sppk.net
当前位置:首页 >> 心经全文 >>

心经全文

《般若波罗蜜多心经》全文 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故空中无色,

《心经》全文:观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故空中无色,无受想行识

般若波罗蜜多心经 唐三藏法师玄奘译 观自在菩萨行深般若波罗蜜多时 照见五蕴皆空度一切苦厄 舍利子 色不异空空不异色 色即是空空即是色 受想行识亦复如是 舍利子 是诸法空相不生不灭 不垢不净不增不减 是故空中无色无受想行识 无眼耳鼻舌

《般若波罗密心经》(上卷) 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故空中无色

般若波罗密多心经唐玄奘译观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故,空中无色

bō rě bō luó mì duō xīn jīng 般若 波罗 蜜多心 经 guān zì zài pú sà, xíng shēn bō rě bō luó mì duō shí,zhào jiàn wǔ yùn jiē kōng 观 自 在 菩 萨, 行 深 般 若 波 罗 蜜 多 时, 照 见 五 蕴 皆 空, dù yī qiē kǔ è . shè lì zǐ, sè bú yì kōng ,kōng bú yì

《般若波罗蜜多心经》本来就是已经翻译过来的白话了,知只要按照断句后的句子一句一句的看,还是比较容易理解的道,更深层的含义各人的理解就都不一样了.《般若波罗蜜多内心经》只有最后一句话是梵文没有翻译过来,就是“即说咒曰”后面的咒,这心经的总咒,是最精华的部容分.

《般若波罗蜜多心经》玄奘译本观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故空中无

《般若波罗蜜多心经》玄奘译本全文: 观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄.舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是.舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减.是故

般若波罗蜜多心经 唐三藏法师玄奘译 观自在菩萨.行深般若波罗蜜多时. 照见五蕴皆空.度一切苦厄.舍利子.色不异空. 空不异色.色即是空.空即是色. 受想行识亦复如是.舍利子.是诸法空相.不生不灭. 不垢不净不不减.是故空

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sppk.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com